Ítarefni

Innihald í 100 grömmum af ætum hluta
Afurðir Matsflokkur Prótein(%) Vatn(%) Fita(%) Steinefni(%)
Lærissteik Veldu flokk

Hryggvöðvi m/fitu Veldu flokk

Bógsteik Veldu flokk

Framhryggur Veldu flokk

Slög Veldu flokk

Tölur fengnar úr skýrslunni “Lambakjötskýrslan 2006”. sækja hér

Mál á lambaskjötsstykkjum (cm) eftir gæðaflokkum
Gæðaflokkar: U2 U3 U3+ U4 R1 R2 R3 R3+ R4 O1 O2 O3 O3+ P1 P2
Læri  
-Veldu mælingu

Hryggir  
-Veldu mælingu

Frampartur  
-Veldu mælingu

Slög  
-Veldu mælingu

Tölur fengnar úr skýrslunni “Mál á stykkjum eftir gæðaflokki 2010”. sækja hér

Þyngdir (kg) lambakjötsstykkja og afurða eftir gæðaflokkum.
Gæðaflokkar: U2 U3 U3+ U4 R1 R2 R3 R3+ R4 O1 O2 O3 O3+ P1 P2
Skrokkar 14.83 16.84 19.02 19.61 12.88 15.87 16.16 17.84 19.18 10.94 13.85 15.33 16.54 12.45 10.74
Stykki  
-Veldu mælingu

Kjöt  
-Veldu mælingu

Fituafskurður  
-Veldu mælingu

Bein  
-Veldu mælingu

Sinar  
-Veldu mælingu

Mör  
-Veldu mælingu

Tölur fengnar úr skýrslunni “Mál á stykkjum eftir gæðaflokki 2010”. sækja hér

Kjöthlutfall dilkaskrokka innan hvers holdfyllingarflokks
Matsflokkur Kjöthlutfall (%)
  Hæsta gildi  /  Meðaltal  /  Lægsta gildi
Veldu flokk

Kjöthlutfall einstakra stykkja í mismunandi matsflokkum
Matsflokkur Kjöt í læri (%) Kjöt í hrygg (%) Kjöt í framparti (%) Kjöt í slögum (%)
  Hám / Meðal / Lám Hám / Meðal / Lám Hám / Meðal / Lám Hám / Meðal / Lám
Veldu flokk

Tölur fengnar úr skýrslunni “Lambakjötskýrslan 2006”. sækja hér

Fituhlutfall dilkaskrokka innan hvers fituflokks
Matsflokkur Fituhlutfall (%)
  Hæsta gildi  /  Meðaltal  /  Lægsta gildi
Veldu flokk

Fituhlutfall einstakra stykkja í mismunandi matsflokkum
Matsflokkur Fita í læri (%) Fita í hrygg (%) Fita í framparti (%) Fita í slögum (%)
  Hám / Meðal / Lám Hám / Meðal / Lám Hám / Meðal / Lám Hám / Meðal / Lám
Veldu flokk

Tölur fengnar úr skýrslunni “Lambakjötskýrslan 2006”. sækja hér

Iceland Lamb

Markaðssetning á íslensku kindakjöti á erlendum mörkuðum

Um árabil hafa sauðfjárbændur og afurðastöðvar þeirra stundað útflutning á kindakjöti frá Íslandi. Nú er í fyrsta skipti um árabil gefið út sameiginlegt kynningarefni með nýjum ljósmyndum af því kjöti sem er í boði. Tilgangurinn er að bjóða upp á kynningarefni sem nýtist öllum sláturleyfishöfum í markaðssetningu á lambakjöti á erlendri grund.

hlekkur: http://www.icelandlamb.is

Eldum íslenskt

Sérfræðingar frá Matís, Óli Þór Hilmarsson og Valur Norðri Gunnlaugsson, gefa góð ráð um kjöt og grænmeti á sjónvarpsstöðinni ÍNN. Um er að ræða matreiðsluþætti þar sem íslenskar búvörur eru í öndvegi.

Bændur hafa slegist í hóp með þekktustu matreiðslumönnum landsins við gerð matreiðsluþátta sem hlotið hafa heitið „Eldum íslenskt“. Í þáttunum verður höfuðáhersla lögð á íslenskt hráefni úr sveitinni og rammíslenskar eldunaraðferðir. Það er meistarakokkurinn Bjarni G. Kristinsson, yfirmatreiðslumeistari á Hótel Sögu, sem stjórnar þáttunum en þeir eru unnir í nánu samstarfi við ÍNN, Bændasamtökin, Matís og flestöll búgreinafélög. Styrktaraðilar þáttanna eru Félag kjúklingabænda, Samband garðyrkjubænda, Félag hrossabænda, Landssamtök sauðfjárbænda, Landssamband kúabænda, Svínaræktarfélag Íslands, Félag ferðaþjónustubænda, Beint frá býli, Hótel Saga og Bændasamtökin.

Marinering á lambakjöti

Í bæklingnum er fjallað um kosti og galla þeirra aðferða sem notaðar eru við marineringu á kjöti með sérstaka áherslu á íslenskt lambakjöt. Markmiðið er að auðvelda starfsmönnum í kjötiðnaði, veitingahúsum og verslunum að meta hvaða efni og aðferðir henta best hverju sinni.

Hlekkur á handbók

Snyrting sláturskrokka

Við gerð þessarar handbókar um snyrtingu sauðfjárskrokka fyrir kjötmat og innvigtun er miðað við ákvæði reglugerðar nr. 484/1998 um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða með áorðnum breytingum. Auk þess er höfð hliðsjón af þeim vinnubrögðum sem tíðkast í íslenskum sláturhúsum og eru talin til góðra framleiðsluhátta.

Hlekkur á snyrtihandbók

Meðferð sláturdýra og kjötgæði

Þetta vefrit fjallar um meðferð dýra síðustu MB3-861 sólarhringana fyrir slátrun, um aðferðir við aflífun og einnig um meðferð kjöts. Sérstök áhersla er lögð á velferð dýranna, þ.e. að góð meðferð dýra sé höfð að leiðarljósi. Samkvæmt dýraverndarlögum er skylt að fara vel með öll dýr. Þar stendur einnig að óheimilt sé að hrekkja dýr eða meiða og að 070-462 forðast skuli að ofbjóða kröftum þeirra og þoli. Mannúðleg meðhöndlun sláturdýra stuðlar að auknum gæðum afurða. Ávinningur af góðri meðferð sláturdýra og kjöts er því mikill.

Hlekkur á vefritið